Begroting 2019

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

1. Het realiseren van groei tot 2022 met 4.000 woningen en hoogwaardige openbare ruimte

Inleiding
Het realiseren van 4.000 nieuwe duurzame en kwalitatief goede woningen in het binnenstedelijk gebied is ambitieus. Om de ambitie te realiseren is op meerdere onderdelen versnelling nodig. Het gaat daarbij om het mogelijk maken van initiatieven van derden, het uitgeven van gronden en ontwikkelen van gebieden. Door de verdichting is het noodzakelijk om een hoogwaardige en leefbare buitenruimte als randvoorwaarden mee te geven bij ontwikkelingen.  

Hieronder volgen de activiteiten bij deze doelstelling.