Begroting 2019

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De samenleving verandert. De tijd dat het bestuur 'van bovenaf' bepaalt wat er gebeurt in de stad is voorbij. Om de maatschappelijke doelen te bereiken is samenwerking met partners van belang.
  • Inwoners ontplooien steeds vaker initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.
  • De overheid verwacht steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners.
  • Inwoners en ondernemers zijn steeds meer vertrouwd met snelle, persoonlijke, digitale dienstverlening bij commerciële organisaties. Zij verwachten dit ook van overheidsinstellingen.
  • De samenwerkingsverbanden in de regio zijn in beweging, door de herindelingen in de Alblasserwaard en Hoekse Waard en de verkenning die 7 gemeenten in de Drechtsteden uitvoeren naar de toekomstige samenwerking in de Gemeenschappelijke Regeling.
Lasten € 54.306.691
Baten € -39.226.714
Saldo € 15.079.977