Begroting 2019

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De druk op de woningmarkt neemt toe: de Zuidelijke Randstad ziet zich geconfronteerd met een bouwopgave van 230.000 woningen tot 2030.
  • In de Zuidvleugel zijn afspraken gemaakt over de strategie van de verstedelijking, met specifiek aandacht voor verdichting, bereikbaarheid en leefbaarheid.
  • De Omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2021.
  • Rijkswaterstaat werkt tot 2030 aan haar grootste onderhoudsopgave ooit, met de N3 als één van de eerste meerjarige projecten. Dit veroorzaakt de komende vier jaar veel extra verkeersoverlast (filedruk en leefbaarheid) op de rijkswegen en in de stad.
  • In de Zuidvleugel wordt van Leiden tot Dordrecht ambitieus binnenstedelijk verdicht. Het spoor (LightRail en IC) krijgt hierin een prominente plaats.
Lasten € 46.744.400
Baten € -45.042.926
Saldo € 1.701.474