Begroting 2019

Bijlage 1: Beleidswensen

Algemeen

In de begroting is ruimte gemaakt voor nieuwe beleidswensen. Met deze beleidswensen wordt invulling gegeven aan de ambities zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022 en de programma's. Mutatie nr. 17 Kunstmin betreft een ombuiging.

De volgende beleidswensen zijn opgenomen in de begroting:

Bedragen × 1.000

Beleidswensen

2019

2020

2021

2022

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

1

Inzet op ambities

€ 2.000-

€ 2.500-

€ 2.500-

€ 2.500-

2

Smartcity

€ 200-

€ -

€ -

€ -

Leefbaar en Veilig Dordrecht

3

Ondersteuning veiligheidseisen evenementen

€ 50-

€ 50-

€ 50-

€ 50-

4

Handhaving

€ 320-

€ 320-

€ 320-

€ 320-

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

5

Boomziekten

€ 350-

€ 550-

€ 450-

€ 450-

6

Kademuren 2019-2022

€ 62-

€ 178-

€ 260-

€ 300-

7

Klimaatbestendig aanleggen en vervangen asfalt en groen

€ 1.100-

€ 1.100-

€ 1.100-

€ 1.100-

8

Spartelvijver Wantijpark

€ 29-

€ 46-

€ 46-

€ 46-

9

800 extra bomen planten

€ -

€ 300-

€ -

€ -

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

10

Dordtpas

€ 350-

€ 500-

€ 550-

€ 600-

11

(Mantelzorg)parkeren

€ -

€ -

€ -

€ -

12

Programma Samen tegen armoede

€ 171-

€ 171-

€ 356-

€ 356-

Lerend en Ondernemend Dordrecht

13

Bibliotheek

€ 150-

€ -

€ -

€ -

Gezond en Levendig Dordrecht

14

Bibelot

€ 138-

€ 138-

€ 138-

€ 138-

15

Cultuur en cultuureducatie

€ 62-

€ 62-

€ 62-

€ 62-

16

Kunst in de openbare Ruimte

€ -

€ 250-

€ -

€ -

17

Kunstmin (ombuiging)

€ 100

€ 100

€ 100

€ 100

18

Leefwerf de Biesbosch

€ 500-

€ -

€ -

€ -

19

Programmering Musea

€ 100-

€ 100-

€ 100-

€ 100-

20

RTV Dordrecht

€ 75-

€ -

€ -

€ -

21

Theatertechniek Energiehuis

€ 300-

€ 300-

€ 300-

€ 300-

22

The Passion

€ 200-

€ -

€ -

€ -

23

Wantijbad

€ -

€ -

€ 16-

€ 16-

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

24

Buslijn Essenhof (motie Kaderbrief 2019)

€ 40-

€ 40-

€ 40-

€ 40-

25

Verkeersveiligheid

€ 14-

€ 40-

€ 65-

€ 90-

Financiën van Dordrecht

26

Hondenbelasting

€ -

€ 150-

€ 200-

€ 250-

27

Toeristenbelasting

€ 80-

€ 265

€ 265

€ 265

28

ICT en Data voorzieningen

€ 150-

€ 150-

€ 150-

€ 150-

Totaal beleidswensen

€ 6.341-

€ 6.580-

€ 6.338-

€ 6.503-