Begroting 2019

Bijlage 2: Nieuwe reserves SI

Algemeen

Er wordt voorgesteld nieuwe reserves Strategische Investeringen (SI) te vormen. Vanuit deze reserves kan invulling worden gegeven aan de ambities zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2018-2022 en de programma's. Het betreft de volgende reserves:

Bedragen × 1.000

SI-reserve

bedrag

1

Initiatieven Levendige Binnenstad

€ 1.000

2

Spoorzone/Spuiboulevard

€ 10.000

3

Duurzame Stad

€ 1.000

4

Campusontwikkeling Leerpark

€ 5.000

5

Impuls Fiets

€ 2.000

6

Gratis OV 65+

€ 2.000

7

Sociaal Domein: Innovatiebudget & versterken sociale infrastructuur

€ 5.000

8

Aantrekken, stimuleren en verplaatsen van bedrijven

€ 2.000

9

Impulsen sociale veiligheid

€ 2.000

€ 30.000