Begroting 2019

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De veiligheidsbeleving van Dordtenaren is afgelopen jaren verbeterd. In het meest recente onderzoek (2017) gaven Dordtenaren een 7,0 voor de veiligheidsbeleving en een 7,2 voor leefbaarheid in de woonbuurt.
  • Het aantal vermogens- en geweldsmisdrijven daalt. Tegelijkertijd is er toenemende zorg over de effecten van ondermijnende criminaliteit in wijken en buurten en de toename van criminaliteit binnen het digitale domein.
  • De rol van de overheid verandert. De overheid wil inwoners en buurten graag meer betrekken bij de aanpak van onveiligheidsproblemen (doe-democratie). In deze ontwikkeling past de terugtredende overheid, overdracht van overheidstaken en meer bestuurlijke mogelijkheden om overlast aan te pakken.
  • De (sociale) tegenstellingen in de samenleving groeien. De afstand tussen bevolkingsgroepen neemt toe en spanningen kunnen bij een incident hevig tot ontbranding komen. Dit is in het kader van mogelijke openbare ordeverstoringen verontrustend. Polarisatie leidt daarnaast tot verwijdering en tot afname van vertrouwen in instituties.
  • De verwachting is dat de dreiging van terrorisme de komende vijf jaar onverminderd hoog blijft. Dit vergt blijvende aandacht van de gemeente en haar partners op onder andere signalen van gewelddadige politiek of religieus extremisme en radicalisering, maar bijvoorbeeld ook zicht op terugkeerders en preparatie op een mogelijke aanslag. Burgers maken zich tegenwoordig meer zorgen over terrorisme en migratie dan over criminaliteit.  
Lasten € 15.126.502
Baten € -479.763
Saldo € 14.646.739