Begroting 2019

Onvoorzien

Wat mag het kosten?

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten.

Totaal Onvoorzien: € 0,4 miljoen


In het staafdiagram in de linker bovenhoek staan de lasten, de baten en het saldo inclusief mutaties met reserves. In het cirkeldiagram hiernaast wordt de opbouw van de kosten van het programma weergegeven exclusief mutaties met reserves.

Totaal programma Onvoorzien

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Lasten

400

400

400

400

Baten

0

0

0

0

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Totaal programma

-400

-400

-400

-400

Lasten

Lasten € 400.000
Baten € 0
Saldo € 400.000