Begroting 2019

Algemene Dekkingsmiddelen

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De economische vooruitzichten zijn positief, maar er is ook onzekerheid of deze groei blijvend doorzet.
  • Aanhoudende lage rente op de geld- en kapitaalmarkt.
  • De dividendprognoses van deelnemingen Stedin, Evides en Eneco zijn stabiel.
  • De aandeelhouders van Eneco NV bereiden een gezamenlijke verkoop voor.
  • Het Rijk geeft nog geen duidelijkheid over mogelijke verruiming van het belastinggebied gemeenten.
  • Vanaf 2022 mogen gemeenten geen precariobelasting meer heffen.