Begroting 2019

Gezond en Levendig Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De toeristische markt in Nederland groeit, ook van buiten Nederland, en dat biedt kansen voor steden met een historisch-cultureel profiel.
  • Sinds 2014 stijgt het aantal toeristische bezoeken aan Dordrecht aanzienlijk sneller dan in vergelijkbare historische steden.
  • Na landelijke bezuinigingen in voorgaande jaren investeert het Rijk de komende periode weer in cultuur en cultuureducatie.
  • Dordrecht biedt een podium aan topsport, waardoor de stad (inter)nationaal steeds meer op de kaart staat als stad van topsportevenementen.
  • Mensen sporten steeds vaker alleen of organiseren zelf groepsactiviteiten.
Lasten € 34.475.149
Baten € -12.285.260
Saldo € 22.189.889