Begroting 2019

Projecten

We gaan achtereenvolgens beknopt in op:

  • de in 2018 actieve projecten per programma.
  • relevante ontwikkelingen binnen de projectenportefeuille.

Vervolgens rapporteren we over de volgende 6 grote projecten
1. Gezondheidspark.
2. Westelijke Dordtse Oever.
3. Stadswerven.
4. Leerpark.
5. Dordt West.
6. Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Zodra er aanleiding is om nieuwe (grote) projecten aan dit rijtje toe te voegen zullen we dit aan de raad voorleggen. Zodra de raad de kaders, uitgangspunten en budgetten voor een groot project heeft vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om de nieuwe projectbladen twee maal per jaar, bij begroting en jaarrekening, te actualiseren en te rapporteren over de voortgang van deze projecten.