Begroting 2019

Vennootschapsbelasting

Wat mag het kosten?

Er is geen bedrag begroot voor de vennootschapsbelasting (VPB). Alle activiteiten van de gemeente zijn ondergebracht in clusters. Per cluster is beoordeeld of sprake is van VPB-plicht en/of vrijstelling van toepassing is. Op basis van deze indeling, de realisatiecijfers 2016/2017 en de Begroting 2019 is de conclusie dat er geen belastingplicht bestaat.