Begroting 2019

Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • De kijk op zorg verandert: er is meer aandacht voor vroegtijdig signaleren, een integrale benadering en maatwerk, passend bij de leefomgeving.
  • Mensen willen zelf de regie houden over hun leven en, indien nodig, terug kunnen vallen op een netwerk van familie, buren en professionals. De afgelopen jaren is echter wel duidelijk geworden, dat zelfredzaamheid grenzen kent. Mensen kunnen in een situatie terecht komen waarin zij de eigen regie (even) verliezen en professionele ondersteuning nodig is.
  • De vraag naar ondersteuning neemt steeds verder toe. Dit geldt zowel voor de vraag naar jeugdhulp als voor de vraag naar Wmo-voorzieningen.
  • Het aantal huishoudens met schulden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Eén op de vijf huishoudens in Nederland heeft financiële problemen, waarvan een substantieel deel problematische schulden heeft.
Lasten € 239.865.980
Baten € -54.754.831
Saldo € 185.111.149