Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Een nieuwe raad, een nieuw college, nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en een wereld die continu verandert, onder meer door de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT en bereikbaarheid. Tel daarbij op dat we als gemeente grote ambities hebben op het gebied van wonen, zorg en werken en de uitdagingen voor 2019 liggen voor het oprapen. Dit vraagt om een flexibele en daadkrachtige organisatie die wordt ondersteund door een slimme en betrouwbare bedrijfsvoering. In deze paragraaf nemen we u graag mee in onze ideeën en plannen op dat gebied.