Begroting 2019

Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • In juni 2018 is de Klimaatwet gepresenteerd, het doel van de wet is dat Nederland in 2050 de uitstoot van CO2 met 95% heeft gereduceerd ten opzichte van 1990. Daarnaast moet in 2050 de elektriciteitsproductie 100% CO2-neutraal zijn. Het Klimaatakkoord gaat vervolgens invulling geven aan concrete afspraken om deze doelen waar te maken.
  • Door de wet Voortgang Energietransitie (VET) worden nieuwe woningen waarvan de bouwaanvraag na 1 juli 2018 is gedaan in principe niet meer aangesloten op het gasnet. Daarnaast is een kwart van de Dordtse gasnetten binnen 12 jaar aan het einde van de technische levensduur.
  • De inzet en aandacht voor een circulaire economie groeit zowel regionaal als (inter)nationaal, zoals onder meer duidelijk wordt in het aangekondigde Plastic Pact waarin Nederland de Europese Commissie volgt om het gebruik van kunststof in de toekomst te beperken.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Waterschap werkt samen met gemeenten aan het Schone Luchtakkoord, waarbij het doel is te werken naar de streefwaarden voor een schone lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
Lasten € 20.100.591
Baten € -16.205.257
Saldo € 3.895.334