Begroting 2019

Financiële begroting

De eerste drie onderdelen van de financiële begroting (Kaderbrief 2019, Opbouw beschikbare ruimte en Inzet beschikbare ruimte) gaan over de opbouw van het begrotingssaldo. Het vierde onderdeel (Nieuwe reserves SI) gaat over reserves. De laatste vijf onderdelen gaan over verschillende andere aspecten van de Financiële begroting: