Begroting 2019

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen?

  • In de Randstad is een grote behoefte aan woningen.
  • Door de klimaatveranderingen komt de komende jaren meer extreem weer voor; droogte, hitte, extreme neerslag en hoge buitenwaterstanden.
  • De overheid verwacht steeds meer eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners.
  • Inwoners, organisaties en bedrijven nemen meer initiatief en willen op verschillende manieren betrokken zijn in de stad.
Lasten € 46.234.416
Baten € -28.029.784
Saldo € 18.204.632