Begroting 2019

Kerngegevens van de stad

Kengetallen stad

In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal koop- en huurwoningen.

2015

2016

2017

2018

Demografie

Inwoners < 20 jaar

26.858

26.646

26.284

26.013

Inwoners van 20-64 jaar

71.247

70.940

70.764

70.377

Inwoners > 64 jaar

20.754

21.274

21.655

22.026

Aantal inwoners

118.859

118.860

118.703

118.416

Sociale zekerheid

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹

6.050

5.945

6.003

6.030

Werkloosheidsuitkeringen

3.239

3.284

3.065

2.399

Bijstandsuitkeringen

3.822

3.878

4.034

3.885

Aantal uitkeringen²

13.111

13.107

13.102

12.314

Fysieke structuur

Koopwoningen

30.070

30.240

30.501

30.295

Huurwoningen

24.094

24.224

24.337

24.633

Aantal woningen

54.164

54.464

54.838

54.928

¹ Exclusief cijfers Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen. Het UWV publiceert hierover per 2018 vanwege de kleine aantallen geen gemeentecijfers meer.
² Naar aanleiding van de aangepaste cijfers Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (2015 t/m 2017), namelijk exclusief cijfers Wet arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zelfstandigen, zijn ook de totalen in de kolommen 2015, 2016 en 2017 gewijzigd. De cijfers blijven hiermee vergelijkbaar.