Begroting 2019

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

3. Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod

Inleiding
Om versnelling in de woningbouw te realiseren en initiatiefnemers daarbij ruimte voor ontwikkeling te bieden, is een eigentijdse ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dat is een ruimtelijke ordening die zorgt voor de kwaliteit die wordt gewenst, maar ook ruimte biedt aan nieuwe ideeën en veranderingen. We werken van buiten naar binnen, bieden ruimte aan initiatief door aan de voorkant (ruimte) kaders te creëren waarbinnen ontwikkeling mogelijk zijn.

Hieronder volgen de activiteiten bij deze doelstelling.