Begroting 2019

Projecten

Gezondheidspark

Datum rapportage

September 2018

Portefeuillehouder

P.H. Sleeking

Doelstelling / beoogd resultaat project

De huidige doelstelling is het realiseren van een tweetal woontorens in de Overkampzone (in totaal circa 100 woningen) en (gestapeld) wonen in het hogere segment in de Middenzone en ter plaatse van Yulius. De Middenzone krijgt een zodanig programma dat de thema’s sport en zorg worden versterkt. Hierbij heeft de woonfunctie inmiddels een accent.