Begroting 2019

Projecten

Overzicht projecten

Een project is een eenmalige en eindige taak of activiteit met een concreet gedefinieerd eindresultaat, waarvan de uitvoering zich, in de meeste gevallen, over meerdere jaren uitstrekt. De hiermee genoemde reserveringen zijn bij voorgaande kadernota’s, of bij het vaststellen van de prognose grondbedrijf of MJP’s genomen besluiten om financiële middelen te reserveren voor de uitvoering van een benoemd project. Kredieten zijn formeel door de raad geautoriseerde en beschikbaar gestelde budgetten (vanuit de reserveringen dus) ten behoeve van de voorbereiding en/of uitvoering van een formeel voorgenomen project.

In de volgende tabel zijn, buiten de projecten die door de raad als groot project zijn aangemerkt, ook de andere lopende projecten opgenomen. In de kolom 'reservering' wordt het totaal van de geraamde uitgaven weergegeven. Bij de grondexploitaties worden de uitgaven voornamelijk uit toekomstige grondopbrengsten gedekt. De verwachte uitgaven voor de andere projecten worden meestal door gemeentelijke middelen gedekt maar ook door bijdragen van derden zoals subsidies. Naast de totale reserveringen en kredieten, wordt in de tabel ook vermeld wat de tot op heden verrichte uitgaven per project bedragen. Hiermee wordt zichtbaar welk gedeelte van het krediet al is uitgegeven en welk gedeelte nog beschikbaar (en mogelijk heroverweegbaar) is. Om de tabel niet onnodig complex te maken is er voor gekozen om de bedragen niet uit te splitsen in de verschillende dekkingsbronnen, deze informatie wordt in de 'projectbladen' voor de grote projecten wel op beknopte wijze inzichtelijk gemaakt in de taartdiagrammen 'Wat mag het kosten' bij ieder programma.

Overzicht actieve projecten 2018 per programma met meerjarige kredieten:

Begrotings-
programma

Omschrijving project

Reservering

Krediet

Realisatie t/m juni 2018

Leefbaar en Veilig Dordrecht

Oranjepark 2e post brandweer (voorbereidingskosten)

nvt

nvt

77.944

* wordt verrekend met de VRZHZ

Totaal Leefbaar en Veilig Dordrecht

0

0

77.944

Groen en Ruimtelijk Dordrecht

Herstructurering Dordt West

31.986.066

31.986.066

3.712.027

Nieuwe Dordtse Biesbosch

34.017.200

34.017.200

27.767.727

Dordtse Mijl (voorbereiding)

668.500

668.500

273.416

Merwedestraat - Oranjelaan

15.842.908

15.842.908

11.844.182

Totaal Groen en Ruimtelijk Dordrecht

82.514.674

82.514.674

43.597.352

Lerend en Ondernemend Dordrecht

Leerpark - programmakosten/voorzieningen

41.118.568

41.118.568

40.729.851

Westelijk Dordtse Oevers (voorbereidingskosten)

32.643.210

32.643.210

11.300.012

Totaal Lerend en Ondernemend Dordrecht

73.761.778

73.761.778

52.029.863

Gezond en Levendig Dordrecht

Hofkwartier - Openbare ruimte

1.364.975

1.219.950

548.883

Visbrug

850.000

850.000

26.325

Synode 2018 - 2019

1.000.000

1.000.000

305.431

Totaal Gezond en Levendig Dordrecht

3.214.975

3.069.950

880.639

Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

Dresselhuysstraat (incl. tiny houses)

188.104

188.104

182.377

Oranjepark

0

0

523

Blekersdijk/Vrieseweg

1.608.684

1.370.495

1.382.690

Noordendijk (schoollocatie)

2.921.470

2.556.963

2.337.636

Spuiboulevard

0

0

179.834

OMC Terrein

0

0

0

Zuidpolder

2.145.784

1.930.153

1.900.823

Rijksstraatweg/Willemsdorp

510.735

460.659

454.160

Amstelwijck noordelijk van Kilweg

10.592.197

9.799.712

9.687.903

Steegoversloot 38-40

1.485.490

1.234.987

1.124.831

Patersweg 1

284.363

284.363

235.082

Mijlweg/vd Wees Brandstofverkooppunt

986.388

986.399

397.206

Mijlweg - Nijverheidsstraat (voormalig Rogam)

2.387.381

2.387.381

2.345.459

Grote Hondring 20

839.882

839.882

412.365

Iepenlaan

410.951

410.951

280.348

Oudendijk

3.789.701

3.789.701

3.307.760

Amstelwijck

21.156.435

18.403.706

18.347.582

WDO, Zuidwesthoek DK III

6.516.003

6.516.003

6.388.034

Dordtse Kil IV (WDO)

76.538.566

37.893.696

37.893.696

Papeterspad complex

1.644.438

1.644.438

1.561.531

Gezondheidspark (GZP)

5.674.757

5.255.330

5.086.644

Amnesty internationalweg

140.069

30.786

30.626

Vogelplein/Sperwerstraat

959.868

959.868

890.315

Uitgifte Drechtwerk B&S

2.388.655

2.388.655

2.677.943

Baanhoekweg 20 Brandstofverkooppunt

321.119

321.119

295.934

Troelstrahof

776.392

776.392

328.256

Stadswerven

113.029.750

62.946.269

62.960.252

Leerpark

45.716.411

45.716.411

38.611.952

Totaal Bouwend en Bereikbaar Dordrecht

303.013.593

209.092.423

199.301.763

TOTAAL GENERAAL

462.505.020

368.438.825

295.887.561