Begroting 2019

Financiële begroting

Ontwikkelingen voorzieningen

De ontwikkelingen van de voorzieningen vanaf 2018 is in de volgende tabel weergegeven:

bedragen x € 1.000

Voorzieningen bijdragen derden

Onderhouds-
voorzieningen

Overige voorzieningen

Algeheel totaal

Stand per 1-1-2018

3.511

3.365

7.623

14.499

Toevoeging 2018

201

1.284

1.986

3.471

Onttrekking 2018

499

1.503

0

2.002

Stand per 1-1-2019

3.213

3.147

9.609

15.969

Toevoeging 2019

200

1.306

2.463

3.969

Onttrekking 2019

520

1.127

0

1.647

Stand per 1-1-2020

2.893

3.326

12.072

18.291

Toevoeging 2020

200

1.306

3.296

4.802

Onttrekking 2020

542

1.420

0

1.962

Stand per 1-1-2021

2.551

3.212

15.368

21.131

Toevoeging 2021

203

1.306

1.121

2.630

Onttrekking 2021

260

1.038

5.577

6.875

Stand per 1-1-2022

2.494

3.480

10.912

16.886

Toevoeging 2022

205

1.306

1.753

3.264

Onttrekking 2022

172

964

5.564

6.700

Stand per 1-1-2023

2.527

3.822

7.101

13.450

Voorziening bijdragen van derden
Dit betreft de onderhoudsvoorziening voor riolering en de voorziening afkoopsommen Essenhof. De onderhoudsvoorziening voor riolering neemt jaarlijks af. Vanuit de voorziening afkoopsommen Essenhof worden afgekochte onderhoudsrechten voorzien. Het verloop van deze voorziening is stabiel.

Onderhoudsvoorzieningen
De belangrijkste voorzieningen in deze categorie zijn de onderhoudsvoorzieningen Sportvelden en Sportboulevard.

Overige voorzieningen
De belangrijkste voorzieningen in deze categorie zijn de voorziening voor wethouderspensioenen, voorziening afgesloten bouwgrondprojecten, voorziening juridische risico's en de spaarvoorziening Rioolheffing. In 2021 en 2022 dekt de spaarvoorziening Rioolheffing nieuwe investeringen.